Mapa do celów projektowych Wałbrzych

Mapa do celów projektowych Wałbrzych to dokument geodezyjny, który przedstawia szczegółowy obraz terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. Wykonuje ją geodeta, czyli osoba uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.

Czym jest mapa do celów projektowych Wałbrzych?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do wykonania projektu inwestycji. Dzięki niej projektant może prawidłowo zaplanować inwestycję, uwzględniając ukształtowanie terenu, istniejące obiekty budowlane oraz inne elementy zagospodarowania terenu. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • planimetria – czyli obraz terenu w rzucie poziomym, z uwzględnieniem ukształtowania powierzchni terenu, granic nieruchomości, obiektów budowlanych, nawierzchni dróg i ścieżek, linii energetycznych i telekomunikacyjnych, a także innych elementów zagospodarowania terenu;
  • wysokość terenu – czyli informacje o wysokościach poszczególnych punktów terenu, podane w odniesieniu do określonego poziomu odniesienia;
  • inne informacje – mapa do celów projektowych Wałbrzych może zawierać również inne informacje, niezbędne do wykonania projektu inwestycji, np. informacje o występujących na terenie gazociągach, wodociągach czy kanałach.
Geodeta Oława

Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych może wykonać wyłącznie geodeta Oława, czyli osoba uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych. Geodeta wykonuje mapę na podstawie pomiarów geodezyjnych, które wykonuje na terenie, na którym ma być realizowana inwestycja.

Rodzaje map do celów projektowych

  • Mapy do celów projektowych inwestycji budowlanych – są to mapy, które wykonuje się w celu wykonania projektu budowlanego.
  • Do celów projektowych inwestycji drogowych – wykonuje się je w celu wykonania projektu drogi.
  • Mapy do celów projektowych inwestycji kolejowych – niezbędne do wykonania projektu kolei.
  • Mapy do celów projektowych innych inwestycji – są to mapy, które wykonuje się w celu wykonania projektu innych inwestycji, np. inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych czy telekomunikacyjnych.
Similar Posts