rekultywacja składowisk odpadów Bydgoszcz

Rekultywacja składowisk odpadów Bydgoszcz ma bardzo duże znaczenie w trosce o naszą planetę. Ludzie przez nieprawdopodobne ilości śmieci zanieczyszczają grunty, wody i powietrze. Cierpią na tym oni sami, jak również zwierzęta. Na czym polega rekultywacja wysypisk? Dowiesz się tego z naszego artykułu. Powiemy również o tym, w jak bardzo złym stanie jest planeta.   

Na czym polega rekultywacja składowisk odpadów Bydgoszcz? 

Zacznijmy od tego, kiedy jest ona na wysypiskach potrzebna. Rekultywacji wymagają składowiska, które przeznaczone są do zamknięcia lub nie funkcjonują już od wielu lat, a śmieci nadal na nich zalegają i zanieczyszczają środowisko. Przecież to, co widzimy gołym okiem z zewnątrz jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Większość zanieczyszczeń trafia do gleby i wód. To logiczne, zważywszy, że rozkładające się odpady wchłaniane są przez ziemię, a pod ziemią znajdują się wody gruntowe. Poza tym, gdy pada deszcz, również to, co jest wyżej, przenosi się dalej razem z wodą. Rekultywacja wysypisk Inowrocław polega na zabezpieczeniu bryły składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko.  Składowisko jest przykrywane warstwami materiałów nieprzepuszczających wody, następnie pokrywa się je warstwą glebonośną i obsiewa roślinami. Dodatkowo zabezpiecza się  studniami do badania odcieków, kominami odgazowującymi, reperami do badania osiadania bryły. Rekultywacja to proces złożony, długotrwały. Eliminacja szkodliwych dla środowiska czynników wiąże się czasami z wieloma komplikacjami. Oczywiście proces rekultywacji  jest czasochłonny, ale to już dobry krok w trosce o środowisko.

rekultywacja wysypisk Inowrocław

Względy estetyczne

Istotne są również względy estetyczne. Nikt nie chciałby z okna obserwować rozkładających się przez lata śmieci. Wiąże się to również z zapachem, który nie należy do miłych. O ileż lepiej wyglądają pagórki obrośnięte wytrzymałymi roślinami. Zatem rekultywacja składowisk odpadów Bydgoszcz ma sens i jest potrzebna. Powiedzmy nieco o tym, jak ludzie radzą sobie – a raczej nie radzą z ilością śmieci. Rocznie na całym świecie produkujemy już sporo ponad 2 miliardy ton śmieci. Oczywiście liczba ta rośnie. Na przeciętnego Kowalskiego w Polsce przypada około 340 kilogramów śmieci rocznie. Jednak samo produkowanie śmieci nie jest jedynym problemem. Szacuje się, że każdego roku do mórz i oceanów trafia od 4,8mln do 12,7mln ton plastiku, w znacznej części z miejsc, gdzie śmieci zostają beztrosko wyrzucone na ziemię lub do rzeki, a rzekami trafiają do mórz i oceanów.

Similar Posts